Opubllikowano  26 czerwca 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu 
ul. Piastowska 28, 09-200 Sierpc

ogłasza przetarg zapytanie o cenę
na montaż osłon balustrad balkonowych  w budynkach przy ulicy:

1. Jana Pawła II 2 – 24 szt.
2. Jana Pawła II 4 – 48 szt.
3. Jana Pawła II 6  - 24 szt.
4. Jana Pawła II 8 – 24 szt.
5. Jana Pawła II 10 – 49 szt.
6. Jana Pawła II 12 – 24 szt.
                          --------------------
                RAZEM: 193 szt. balkonów

Szczegółowe informacje dot. wykonania zadania  - do odbioru w biurze Spółdzielni w pokoju nr 1  (tel.024 275 14 26).

Termin składania ofert upływa dnia 12.07.2017r. godz. 15.00.
Termin realizacji zamówienia  do 31.10.2017r.

SML-W w Sierpcu poinformuje telefonicznie wykonawcę po wybraniu najlepszej oferty.

Oferty należy składać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa  w Sierpcu
09-200 Sierpc ul. Piastowska 28

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zlecenia lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

                                    Zarząd Spółdzielni

Opubllikowano 1 czerwca 2017

   
    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu oferuje na sprzedaż mieszkanie przy ul. Słowackiego 23, w budynku wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym za atrakcyjną cenę. Lokal posiada powierzchnię 47,30m2 i jest zlokalizowany na czwartym piętrze.

Mieszkanie składa się  z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Dodatkowo do mieszkania przynależny jest balkon i pomieszczenie piwnicze. Stan mieszkania do remontu. Ogrzewanie miejskie. Dodatkowym atutem jest dobra lokalizacja, blisko sklepy, przychodnia, apteki itp. W 2018 roku blok będzie docieplony.


Oferta godna polecenia i zapraszamy do osobistego obejrzenia.

Szczegółowe informacje na temat w/w lokalu mieszkalnego można uzyskać   w biurze Spółdzielni, pok. Nr 12 lub tel. (24) 275-28-12.UWAGA !!!

    Od kilku tygodni obserwujemy w budynkach należących do naszej Spółdzielni rosnącą ilość szczurów, myszy, karaluchów i innych rodzajów gryzoni oraz robactwa. Poza naturalnym ich rozplenianiem związanym ze zbliżającym się okresem wiosennym jest to wynikiem niedopuszczalnych praktyk pozostawiania niezabezpieczonej żywności, wyrzucania żywności poza zamknięte pojemniki, a niekiedy nawet świadomego dokarmiania głównie dzikiego ptactwa. Takich nagannych postępowań nie można tolerować, nawet najbardziej staranne działania służb sprzątających nie są w stanie zapobiec rozwoju plagi gryzoni i robactwa jeżeli my sami - mieszkańcy nie będziemy dbać o nasze otoczenie.
    
Apelujemy więc o zwiększoną staranność przy wyrzucaniu śmieci, a o każdym przypadku dokarmiania dzikich zwierząt prosimy informować służby sanitarne i administrację Spółdzielni. Rozwój ilości gryzoni i robactwa stanowi zagrożenie sanitarno epidemiologiczne, sprzyja rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju chorób, a więc jest zagrożeniem dla ludzi, dla ich zdrowia i życia,    a także obniża standard estetyki budynków i ich otoczenia. Jedynie wspólne starania mieszkańców i administracji Spółdzielni mogą przynieść pozytywną zmianę w tym zakresie.

                                  Administracja
                                SML-W w Sierpcu
                             

Opubllikowano 16 stycznia 2017

  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem umowy o budowę lokalu mieszkalnego w nowym wielorodzinnym budynku położonym w Sierpcu przy ul. Paderewskiego


Budowa dotyczy 45 lokali mieszkalnych oraz 32 miejsc postojowych znajdujących się w  podziemnym garażu i 26 komórek lokatorskich usytuowanych na różnych kondygnacjach budynku. 
Budynek będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych i podziemny garaż oraz będzie wyposażony w windę.
Rozpoczęcie inwestycji – 2 stycznia 2017 r.,
Planowane zakończenie inwestycji – 30 kwietnia 2018 r.
Lokalizacja inwestycji.

Planowana cena 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego została wstępnie ustalona na kwotę 2 950,00 zł brutto niezależnie od miejsca jego usytuowania.
Planowana cena 1 miejsca postojowego w podziemnym garażu została wstępnie ustalona na kwotę 20 000,00 zł brutto niezależnie od miejsca jego usytuowania.
Planowana cena 1 m2 powierzchni użytkowej komórki lokatorskiej została wstępnie ustalona na kwotę 500,00 zł brutto niezależnie od miejsca jej usytuowania.

Ostateczne ceny zostaną ustalone po zakończeniu budowy uchwałą Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni.


Przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem powyższej umowy będzie twać  do wyczerpania ofert.

    Zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni Regulaminem jedyną formą zgłoszenia jest dokonanie w powyższym terminie wpłaty zaliczki na poczet ceny nabycia lokalu oraz ewentualnie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej. Przy czym nabycie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej nie jest obowiązkowe.
Wpłaty będą przyjmowane wyłącznie w kasie naszej Spółdzielni (Sierpc, ul. Piastowska 28, pok. nr 3). Dowód wpłaty musi zawierać informację o numerze lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie o numerze miejsca postojowego i komórki lokatorskiej.

Możliwy jest zakup przez jedną osobę kilku lokali mieszkalnych, ale do każdego z nich nie więcej niż jedno miejsce postojowe i jedna komórka lokatorska.
Z osobami, które dokonają zgłoszenia i wpłacą w pełnej wysokości zaliczkę Spółdzielnia zawrze umowę o budowę lokalu mieszkalnego, przy czym warunkiem zawarcia tej umowy jest złożenie deklaracji członkowskiej przystąpienia do Spółdzielni oraz wpłaty wpisowego i udziału członkowskiego w łącznej wysokości 650,00 zł. Kolejność zawierania umów o budowę lokalu mieszkalnego wynika z kolejności wpłaty w kasie Spółdzielni zaliczki w pełnej wysokości.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej nastąpi po zakończeniu budowy w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, którego koszty pokrywa nabywca.

Wykaz lokali mieszkalnych wraz z projektowaną powierzchnią, planowaną wstępną ceną oraz wysokością zaliczki.

Wysokość zaliczki stanowi 30% niżej podanych cen mieszkań:


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
3 60,88 m2 179 596,00 zł 53 878,80 zł
4 49,74 m2 146 733,00 zł 44 019,90 zł
5 55,91 m2 164 934,50 zł 49 480,35 zł
6 73,58 m2 217 061,00 zł 65 118,30 zł
7 67,04 m2 197 768,00 zł 59 330,40 zł


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
16 79,20 m2 233 640,00 zł 70 092,00 zł


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
27 78,89 m2 232 725,50 zł 69 817,65 z

Cena każdego miejsca postojowego od 1 do 32 jest jednakowa i wynosi 20 000,00 zł brutto, zaś zaliczka wynosi 6 000,00 zł brutto.


Projekty obejmujące lokale mieszkalne, miejsca postojowe i komórki lokatorskie a także szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń oraz warunków umowy o budowę lokalu mieszkalnego można uzyskać w biurze Spółdzielni, pok. nr 12 lub telefonicznie (24) 275-28-12.

Elewacja


Zarząd SML-W Sierpc

              

Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 275 92 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl