Opublikowano 25 czerwiec 2019

Informacja dla mieszkańców w sprawie wymiany
podzielników kosztów ogrzewania
   
 

    

    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu informuje, że w 2019 roku (po sezonie grzewczym 2018/2019) upływa termin gwarantowanej przez producenta prawidłowej pracy  podzielników kosztów ogrzewania - upływa dziesięcioletni okres trwałości zasilających je baterii.  Stąd konieczność ich wymiany. Wymiana ta będzie odbywała się w lipcu i sierpniu 2019 roku.


Powyższe działania będą wymagały udostępnienia mieszkania wraz z zapewnieniem swobodnego dostępu do grzejników w celu demontażu starych i montażu nowych urządzeń.
Prace te wykonywane będą przez firmę :  Apator Powogaz S.A. Poznań ul. K. Janickiego 23/25.

O dokładnym terminie wymiany podzielników zostaniecie Państwo poinformowani stosownymi ogłoszeniami wywieszonymi w budynkach oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Opublikowano 18 czerwiec 2019

    Kwiatami upiększamy nasze osiedla


Pomóż upiększyć nasze osiedla biorąc udział w konkursie organizowanym przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpca Pana Jarosława Perzyńskiego.

Zgłoś swój udział w konkursie w Administracji Spółdzielni ul. Piastowska 28 pokój nr 1 do dnia 10 lipca 2019r. 

Warukiem uczastnictwa jest złożenie karty zgłoszeniowej.

Przewidziano nagrody rzeczowe za najładniejszy ogródek lub balkon


Regulamin oraz karta zgłoszeniowa na konkurs.

Termin trwania konkursu
od 17 czerwca  do 15 września.2019 roku

Opublikowano 16 maj 2019

    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa w Sierpcu, informuje iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy na działalność handlowo - usługową o powierzchni 97,5 m2 znajdujący się w budynku przy ulicy Piastowska 42 na parterze. Lokal do dyspozycji od dnia 01.06.2019r. 

Bliższe informacje udziela Zarząd Spółdzielni pod numerem telefonu 24 275-28-12, lub w biurze Spółdzielni ul. Piastowska 28 pokój Nr 8.

                       

Opublikowano 28 marzec 2019

       
        W nawiązaniu do prośby Rady Nadzorczej i wniosku Zarządu SML-W w Sierpcu Rada Miejska Sierpca podjęła uchwałę z dnia 13.03.2019 r. w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Miasto Sierpc.
Bonifikatę od opłaty ustalono w wysokości : 
1) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 25% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 15% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu zgłosi zamiar jednorazowego wniesienia opłaty korzystając z bonifikaty w wysokości 40%.
O dalszych działaniach będziemy na bieżąco informować naszych mieszkańców.

Zarząd SML-W W Sierpcu   

Opublikowano 8 marzec 2019

    Informujemy, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu w dniach 07/03/2019 r. i 08/03/2019 r. złożyły pisma do Burmistrza Miasta Sierpc oraz Rady Miejskiej Sierpc w sprawie uzyskania bonifikaty w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Sierpc, będących od dnia 01/01/2019 r. w użytkowaniu wieczystym naszej Spółdzielni.

Poniżej załączamy treść w/w pism : 

Pismo Zarządu  SML-W w Sierpcu

Pismo Rady Nadzorczej  SML-W w Sierpcu

Opublikowano 7 marzec 2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY OPŁAT ZA 
CENTRALNE OGRZEWANIE ORAZ DOSTAWY CIEPŁEJ WODY

   
    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informuje, iż z dniem 28.02.2019r wzrastają opłaty związane z centralnym ogrzewaniem i dostawą cieplej wody. Powyższe jest następstwem podwyższenia kosztów zakupu tych mediów od jednego ich dostawcy, którym jest Ciepłownia Sierpc sp. z o.o. w Sierpcu. Spółka ta uzyskała zgodę na wprowadzenie nowej taryfy na ciepło od Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Pismo Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o w Sierpcu
Zarząd SML-W w Sierpcu

      
              

Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 265 82 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl