Opublikowano 4 czerwiec 2018

 Kwiatami upiększamy nasze osiedla

Pomóż upiększyć nasze osiedla biorąc udział w konkursie organizowanym przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpca Pana Jarosława Perzyńskiego.

Zgłoś swój udział w konkursie w Administracji Spółdzielni ul. Piastowska 28 pokój nr 1 do dnia 30 czerwca 2018r. Warukiem uczastnictwa jest złożenie karty konkursowej.

Przewidziano nagrody rzeczowe za najładniejszy ogródek lub balkon.
Termin trwania konkursu od 01 czerwca do 15 września.

Opublikowano 24 maj 2018

    
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu informuje, iż pozostało jeszcze tylko 1 wolne mieszkanie w nowoczesnym budynku wielorodzinnym przy ul.  Paderewskiego. W budynku znajduje się winda oraz podziemne miejsca postojowe.

Planowana cena 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego została wstępnie ustalona na kwotę 2 950,00 zł brutto. Jest to najtańsza cena w naszym mieście i bardzo kusząca.

Oferta dotyczy mieszkania:

    Trzypokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni – 67,04 m2 – parter;
        - mieszkanie posiada balkon.

Planowane zakończenie inwestycji – 31.07.2018 r.
Osoby zainteresowane kupnem w/w mieszkania mogą je obejrzeć po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 24 275 28 12 w celu ustalenia terminu.

    Wizualizacje i informacje można obejrzeć na naszej stronie internetowej Spółdzielni :  www.smsierpc.pl  lub w biurze Spółdzielni, pok. nr 12.

Opublikowano 14 kwiecień 2018

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu informuje o wysokości zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych w niżej wymienionych budynkach wg stanu na dzień 31.03.2018r.
L.pAdresKwota zadłużenia
1Słowackiego 2311 425,82
2Braci Tułodzieckich 14a2 461,60
3Braci Tułodzieckich 14a3 734,14
4Braci Tułodzieckich 14a2 766,91
5Osiedlowa 11 552,32
6Osiedlowa 32 208,12
7Osiedlowa 54 455,32
8Osiedlowa 729 985,98
9Grota Roweckiego 16 157,70
10Sienkiewicza 85 292,45
11Jana Pawła II 29 600,89
12Jana Pawła II 410 297,37
13Jana Pawła II 65 194,65
14Jana Pawła II 88 030,18
15Jana Pawła II 1017 352,13
16Jana Pawła II 1243 185,69
17Jana Pawła II 142 818,73
18Jana Pawła II 1619 534,90
19Jana Pawła II 181 553,47
20Jana Pawła II 248 503,53
21Jana Pawła II 253 737,48
22Jana Pawła II 2610 391,56
23Jana Pawła II 275 496,77
24Jana Pawła II 284 846,95
25Jana Pawła II 2910 965,48
26Jana Pawła II 29a7 181,07
27Jana Pawła II 303 642,60
28Jana Pawła II 3124 083,19
29Jana Pawła II 323 563,40
30Jana Pawła II 347 306,27
31Jana Pawła II 363 476,57
32Jana Pawła II 4014 911,87
33Jana Pawła II 428 782,90
34Jana Pawła II 444 281,22
35Jana Pawła II 468 338,66
36Konstytucji 3-Go Maja 1811 449,81
37Narutowicza 310 345,23
38Narutowicza 113 846,32
39Narutowicza 135 739,62
40Narutowicza 153 376,65
41Narutowicza 174 585,69
42Narutowicza 215 228,76
43Narutowicza 23a54 402,23
44Narutowicza 23b2 016,35
45Narutowicza 23c4 483,04
46Sucharskiego 67 515,53
47Sucharskiego 84 014,60
48Sucharskiego 107 006,77
49Piastowska 1416 320,87
50Piastowska 205 718,86
51Piastowska 223 446,82
52Witosa 38 233,03
53Witosa 518 134,85
54Paderewskiego 88 646,76
55Paderewskiego 1012 215,71
56Piłsudskiego 113 548,62
57Paderewskiego 61 882,19
58Witosa 13 875,48
59Witosa 1a12 519,65
60Witosa 1b6 664,44
61Jana Pawła II 383 003,48

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu
 

Opublikowano 26 luty 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY OPŁAT ZA 
CENTRALNE OGRZEWANIE ORAZ DOSTAWY CIEPŁEJ WODY

   
    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informuje, iż z dniem 01.03.2018r wzrastają opłaty związane z centralnym ogrzewaniem i dostawą cieplej wody. Powyższe jest następstwem podwyższenia kosztów zakupu tych mediów od jednego ich dostawcy, którym jest Ciepłownia Sierpc sp. z o.o. w Sierpcu. Spółka ta uzyskała zgodę na wprowadzenie nowej taryfy na ciepło od Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.
W celu pokrycia wzrostu tych cen i po uwzględnieniu rozliczeń za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z ostatnich lat, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 31.01.2018r uchwaliła wzrost opłaty zmiennej dotyczącej centralnego ogrzewania o 0,0721/m2 powierzchni użytkowej lokalu i jednoczenie obniżyła opłatę stalą o 0,0421/m2 powierzchni użytkowej lokalu. Natomiast zmiana opiaty za dostawę cieplej wody wynosi 1,11 21/m3.
    Zwracamy uwagę, iż poprzednia zmiana opiat za centralne ogrzewanie miała miejsce w październiku 2012r i Spółdzielnia utrzymywała te stawkę na niezmienionej wysokości aż do dnia 31.05.2015r, kiedy to z dniem 01.06.2015r Spółdzielnia obniżyła opłaty, mimo że Ciepłownia podwyższyła stawki opłat. Kolejna podwyżka opłat z dniem 01.11.2016r dokonana przez Ciepłownię nie spowodowała podwyżki opłat wnoszonych do Spółdzielni. Taka decyzja była możliwa dzięki trwającym pracom termomodernizacyjne ,które objęły już wszystkie budynki w Spółdzielni i dały możliwość istotnego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło.  


Zarząd SML-W w Sierpcu  


Opublikowano 12 styczeń 2018

    Urząd Miejski w Sierpcu poinformował naszą Spółdzielnię, iż wyznaczył terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych w roku 2018r. oraz na trzy miesiące 2019 :
          
 • 10 Luty 2018
 •  30 Marzec 2018
 • 30 kwietnia 2018r
 • 30 maja 2018r.
 • 30 czerwca 2018r.
 • 14 lipca 2018r
 • 14 sierpnia 2018r
 • 15 września 2018r
 • 31 października 2018r.
 • 1 grudnia 2018r.
 • 24 grudnia 2018r.
 • 1 luty 2019r.
 •  30 marca 2019r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.  W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.      

Opubllikowano 16 stycznia 2017

  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem umowy o budowę lokalu mieszkalnego w nowym wielorodzinnym budynku położonym w Sierpcu przy ul. Paderewskiego

Budowa dotyczy 45 lokali mieszkalnych oraz 32 miejsc postojowych znajdujących się w  podziemnym garażu i 26 komórek lokatorskich usytuowanych na różnych kondygnacjach budynku.
Budynek będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych i podziemny garaż oraz będzie wyposażony w windę.

Rozpoczęcie inwestycji – 2 stycznia 2017 r.,
Planowane zakończenie inwestycji – 31 lipca 2018 r.
Lokalizacja inwestycji.

Planowana cena 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego została wstępnie ustalona na kwotę 2 950,00 zł brutto niezależnie od miejsca jego usytuowania.
Planowana cena 1 miejsca postojowego w podziemnym garażu została wstępnie ustalona na kwotę 20 000,00 zł brutto niezależnie od miejsca jego usytuowania.
Planowana cena 1 m2 powierzchni użytkowej komórki lokatorskiej została wstępnie ustalona na kwotę 500,00 zł brutto niezależnie od miejsca jej usytuowania.

Ostateczne ceny zostaną ustalone po zakończeniu budowy uchwałą Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni.


Przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem powyższej umowy będzie twać  do wyczerpania ofert.

    Zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni Regulaminem jedyną formą zgłoszenia jest dokonanie w powyższym terminie wpłaty zaliczki na poczet ceny nabycia lokalu oraz ewentualnie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej. Przy czym nabycie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej nie jest obowiązkowe.
Wpłaty będą przyjmowane wyłącznie w kasie naszej Spółdzielni (Sierpc, ul. Piastowska 28, pok. nr 3). Dowód wpłaty musi zawierać informację o numerze lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie o numerze miejsca postojowego i komórki lokatorskiej.

Możliwy jest zakup przez jedną osobę kilku lokali mieszkalnych, ale do każdego z nich nie więcej niż jedno miejsce postojowe i jedna komórka lokatorska. Z osobami, które dokonają zgłoszenia i wpłacą w pełnej wysokości zaliczkę Spółdzielnia zawrze umowę o budowę lokalu mieszkalnego.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego oraz ewentualnie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej nastąpi po zakończeniu budowy w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, którego koszty pokrywa nabywca.

Wykaz lokali mieszkalnych wraz z projektowaną powierzchnią, planowaną wstępną ceną oraz wysokością zaliczki.


Wysokość zaliczki stanowi 30% niżej podanych cen mieszkań:


Mieszkanie Powierzchnia Wstępna cena Zaliczka
7 67,04 m2 197 768,00 zł 59 330,40 zł


Pozostały 3 ostatnie miejsca postojowe

Cena każdego miejsca postojowego od 1 do 32 jest jednakowa i wynosi 20 000,00 zł brutto, zaś zaliczka wynosi 6 000,00 zł brutto.
Projekty obejmujące lokale mieszkalne, miejsca postojowe i komórki lokatorskie a także szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń oraz warunków umowy o budowę lokalu mieszkalnego można uzyskać w biurze Spółdzielni, pok. nr 12 lub telefonicznie (24) 275-28-12.

Elewacja


Zarząd SML-W Sierpc

Opubllikowano 15 październik 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sierpcu nagrodzona w
II Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych RP


    Dnia 06.11.2017 roku Prezes Spółdzielni Józef Chmielewski podczas VII Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP odebrał nagrodę w postaci statuetki za udział w II Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka, organizowanym przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, za wybitne osiągnięcia w prowadzonej działalności i propagowanie pozytywnego wizerunku spółdzielczości mieszkaniowej.Nagroda jest wyrazem uznania za osiągnięte wyniki, daje satysfakcję i jest zachętą do dalszej dobrej pracy na rzecz członków i mieszkańców spółdzielczych zasobów mieszkaniowych.

Nagroda jest podziękowaniem dla wielu ludzi, działaczy spółdzielczych i członków, za współpracę, dbałość o wspólne mienie, poprawę estetyki osiedli mieszkaniowych.

   
                       
              

Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 275 92 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl