Opublikowano 8 marzec 2019

    Informujemy, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu w dniach 07/03/2019 r. i 08/03/2019 r. złożyły pisma do Burmistrza Miasta Sierpc oraz Rady Miejskiej Sierpc w sprawie uzyskania bonifikaty w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Sierpc, będących od dnia 01/01/2019 r. w użytkowaniu wieczystym naszej Spółdzielni.

Poniżej załączamy treść w/w pism : 

Pismo Zarządu  SML-W w Sierpcu

Pismo Rady Nadzorczej  SML-W w Sierpcu

Opublikowano 7 marzec 2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY OPŁAT ZA 
CENTRALNE OGRZEWANIE ORAZ DOSTAWY CIEPŁEJ WODY

   
    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informuje, iż z dniem 28.02.2019r wzrastają opłaty związane z centralnym ogrzewaniem i dostawą cieplej wody. Powyższe jest następstwem podwyższenia kosztów zakupu tych mediów od jednego ich dostawcy, którym jest Ciepłownia Sierpc sp. z o.o. w Sierpcu. Spółka ta uzyskała zgodę na wprowadzenie nowej taryfy na ciepło od Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Pismo Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o w Sierpcu
Zarząd SML-W w Sierpcu

Opublikowano 4 luty 2019

    W związku z art. 62 Prawa Budowlanego nakładającym obowiązek przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego budynków na ich właścicieli, uprzejmie informujemy, że na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu firma Pan Piotr Jankowski, ul. Staszica 85, 09-200 przeprowadzi okresowy przegląd i kontrolę instalacji gazowej i wentylacji grawitacyjnej w Państwa mieszkaniach.

Terminy przeglądów :


BudynekData Godziny
Jana Pawła II 24.02.201915.30-17.00
Jana Pawła II 44.02.201917.00-19.00
Jana Pawła II 65.02.201916.30-19.00
Jana Pawła II 84.02.201915.30-17.00
Jana Pawła II 104.02.201917.00-19.00
Jana Pawła II 125.02.201915.30-17.00
Jana Pawła II 145.02.201915.30-16.30
Jana Pawła II 165.02.201916.30-19.00
Jana Pawła II 186.02.201915.30-16.30
Jana Pawła II 246.02.201916.30-19.00
Jana Pawła II 256.02.201915.30-17.00
Jana Pawła II 266.02.201917.00-19.00
Jana Pawła II 277.02.201915.30-17.00
Jana Pawła II 287.02.201917.00-19.00
Jana Pawła II 297.02.201915.30-17.00
Jana Pawła II 29a7.02.201917.00-19.00
Narutowicza 38.02.201915.30-17.00
Narutowicza 118.02.201915.30-17.00
Narutowicza 138.02.201917.00-19.00
Piastowska 148.02.201917.00-19.00
Narutowicza 1512.02.201915.30-17.00
Narutowicza 1712.02.201917.00-19.00
Narutowicza 23a12.02.201915.30-16.30
Narutowicza 23b12.02.201916.30-17.30
Narutowicza 23c12.02.201917.30-18.30
Narutowicza 2113.02.201915.30-17.00
Słowackiego 2313.02.201917.00-19.00
Piastowska 2013.02.201915.30-17.00
Piastowska 2213.02.201917.00-19.00
Jana Pawła II 3014.02.201915.30-17.00
Jana Pawła II 3114.02.201917.00-19.00
Jana Pawła II 3215.02.201915.30-17.00
Jana Pawła II 3621.02.201917.00-19.00
Jana Pawła II 3820.02.201917.30-19.00
Jana Pawła II 4221.02.201916.30-19.00
Jana Pawła II 4419.02.201915.30-17.00
Jana Pawła II 4619.02.201917.00-19.00
Braci Tułodzieckich 14a18.02.201915.30-16.30
Braci Tułodzieckich 14b18.02.201916.30-17.30
Braci Tułodzieckich 14c18.02.201917.30-18.30
Osiedlowa 120.02.201915.30-16.00
Osiedlowa 320.02.201916.00-17.00
Osiedlowa 520.02.201917.00-17.30
Osiedlowa 720.02.201917.30-18.00
Braci Tułodzieckich 2922.02.201915.30-16.00
Tysiąclecia 2a22.02.201916.00-16.30
Tysiąclecia 4a22.02.201916.30-17.00
Grota Roweckiego 321.02.201915.30-17.30
Sucharskiego 619.02.201915.30-17.30
Sucharskiego 819.02.201915.30-17.00
Sucharskiego 1020.02.201915.30-17.00
Witosa 325.02.201915.30-17.30
Witosa 526.02.201915.30-17.30
Witosa 127.02.201915.30-16.30
Paderewskiego 627.02.201916.30-17.30
Sienkiewicza 828.02.201915.30-17.00
Grota Roweckiego 128.02.201917.00-19.00
Witosa 1a01.03.201915.30-17.00
Witosa 1b01.03.201917.00-18.00
Jana Pawła II 4012.03.201915.30-17.00
Konstytucji 3-Go Maja 1812.03.201917.00-19.00
Paderewskiego 6A13.03.201915.30-17.00
Paderewskiego 813.03.201917.00-19.00
Paderewskiego 1014.03.201915.30-17.00
Piłsudskiego 114.03.201917.00-19.00

Prosimy o ułatwienie dostępu pracownikom firmy do instalacji gazowych i kratek wentylacyjnych znajdujących się w pomieszczeniach kuchennych i łazienkach.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkiem każdego użytkownika jest utrzymanie w należytym stanie technicznym wszystkich urządzeń instalacji znajdujących się w mieszkaniu.

Opublikowano 21 styczeń  2019

    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa w Sierpcu, informuje iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy na działalność handlowo - usługową o powierzchni 112 m2 znajdujący się w budynku przy ulicy Piastowska 18 na parterze. Bliższe informacje udziela Zarząd Spółdzielni pod numerem telefonu 24 275-28-12, lub w biurze Spółdzielni ul. Piastowska 28 pokój Nr 8.

       

Opublikowano 12 październik 2018

   
    W imieniu Zarządu, Rady Nadzorczej i pracowników dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przyznania dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej W Sierpcu tytułu „Zasłużony dla powiatu sierpeckiego”.


    Przyznanie tego tytułu jest wyrazem uznania za kilkadziesiąt lat działania w sierpeckiej i spółdzielczej społeczności. Jest również wyrazem uznania dla rac całego zespołu pracowników Spółdzielni, działaczy członków Spółdzielni.
    Otrzymany tytuł daje dużą satysfakcję i jest zachętą do dalszej dobrej pracy na rzecz społeczeństwa naszego powiatu. Cieszymy się z przyznanego tytułu, tym bardziej, że w przyszłym roku Spółdzielnia obchodzić będzie jubileusz 60-cio lecia.

Dziękujemy za przyznany tytuł, który zobowiązuje nas do dalszego, jeszcze lepszego działania i kontynuowania tradycji spółdzielczości w naszym powiecie.


Opublikowano 11 września 2018

    Z okazji 100-lecia uzyskania przez Polskę niepodległości odbyło się uroczyste spotkanie Samorządowców i Spółdzielców Województwa Mazowieckiego zorganizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Organizatorzy spotkania w swoich wystąpieniach przedstawili znaczenie samorządu w życiu państwa oraz sytuację Sektora Spółdzielczego w Województwie Mazowieckim.
Spółdzielczość na Mazowszu ma ponad 100-letnią historię, spółdzielcy uczestniczyli i uczestniczą w rozwoju swoich lokalnych miejscowości. Sierpecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa mając dorobek 60-letni wniosła znaczący wkład w poprawę warunków zamieszkania oraz wizerunek naszego Miasta i Powiatu. Doceniając osiągnięcia naszej Spółdzielni Krajowa Rada Spółdzielcza wystąpiła z wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznanie wyróżnienia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik wyróżnił Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorską –Własnościową w Sierpcu Dyplomem uznania z podziękowaniem za promowanie Ruchu Spółdzielczego oraz cenny wkład wniesiony w rozwój gospodarczy i społeczny Województwa Mazowieckiego. W imieniu Spółdzielni dyplom odebrał Józef Chmielewski - Prezes Zarządu SML-W. Dyplom jest wyrazem uznania za kilkadziesiąt lat działania w sierpeckiej i spółdzielczej społeczności.


Opublikowano 12 styczeń 2018

    Urząd Miejski w Sierpcu poinformował naszą Spółdzielnię, iż wyznaczył terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych w roku 2018r. oraz na trzy miesiące 2019 :
          
 • 10 Luty 2018
 •  30 Marzec 2018
 • 30 kwietnia 2018r
 • 30 maja 2018r.
 • 30 czerwca 2018r.
 • 14 lipca 2018r
 • 14 sierpnia 2018r
 • 15 września 2018r
 • 31 października 2018r.
 • 1 grudnia 2018r.
 • 24 grudnia 2018r.
 • 1 luty 2019r.
 •  30 marca 2019r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.  W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.      

  
                       
              

Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 275 92 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl