Dopisano 25 luty 2017

        Urząd Miejski w Sierpcu poinformował naszą Spółdzielnię, iż wyznaczył terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych do końca 2017r. na niżej podane dni:


  • 18 marca 2017r.
  • 14 i 29 kwietnia 2017r. 
  • 14 czerwca 2017r.
  • 14 sierpnia 2017r
  • 30 października 2017r. 
  • 23 grudnia 2017r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakłądzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Administracja SML-W w Sierpcu

Opubllikowano 14 grudnia 2016


       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej – Lokatorsko Własnościowej w Sierpcu informuje o wysokości zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych w niżej wymienionych budynkach wg stanu na dzień 30.11.2016r.

L.p. Bydynek Kwota
1 Słowackiego 23 9 458,50 zł
2 Tysiąclecia 2a  370,64 zł
3 Tysiąclecia 4a 1 208,42 zł
4 Braci Tułodzieckich 14a 973,88 zł
5 Braci Tułodzieckich 14b 933,09 zł
6 Braci Tułodzieckich 14c 114,22 zł
7 Braci Tułodzieckich 29 492,92 zł
8 Osiedlowa 1 284,22 zł
9 Osiedlowa 3 5 042,89 zł
10 Osiedlowa 5 2 282,27 zł
11 Osiedlowa 7 22 138,47 zł
12 Grota Roweckiego 1 5 929,58 zł
13 Sienkiewicza 8 5 919,39 zł
14 Jana Pawła II 2 4 465,63 zł
15 Jana Pawła II 4 8 481,75 zł
16 Jana Pawła II 6 4 606,18 zł
17 Jana Pawła II 8 9 014,93 zł
18 Jana Pawła II 10 18 037,23 zł
19 Jana Pawła II 12 31 134,59 zł
20 Jana Pawła II 14 858,47 zł
21 Jana Pawła II 16 9 134,50 zł
22 Jana Pawła II 18 403,64 zł
23 Jana Pawła II 24 3 958,73 zł
24 Jana Pawła II 25 3 749,29 zł
25 Jana Pawła II 26 4 940,44 zł
26 Jana Pawła II 27 5 634,40 zł
27 Jana Pawła II 28 5 293,25 zł
28 Jana Pawła II 29 4 125,30 zł
29 Jana Pawła II 29a 4 249,83 zł
30 Jana Pawła II 30 6 669,98 zł
31 Jana Pawła II 31 22 015,43 zł
32 Jana Pawła II 32 7 831,44 zł
33 Jana Pawła II 34 3 614,60 zł
34 Jana Pawła II 36 3 472,46 zł
35 Jana Pawła II 40 10 822,84 zł
36 Jana Pawła II 42 5 111,82 zł
37 Jana Pawła II 44 665,78 zł
38 Jana Pawła II 46  5 804,45 zł
39 Konstytucji 3-Go Maja 18 9 353,03 zł
40 Narutowicza 3 5 423,43 zł
41 Narutowicza 11 3 710,90 zł
42 Narutowicza 13 4 944,87 zł
43 Narutowicza 15 1 746,37 zł
44 Narutowicza 17 5 634,58 zł
45 Narutowicza 21 4 339,71 zł
46 Narutowicza 23a 39 019,45 zł
47 Narutowicza 23b 2 041,62 zł
48 Narutowicza 23c 5 045,23 zł
49 Sucharskiego 6 5 544,27 zł
50 Sucharskiego 8 2 416,67 zł
51 Sucharskiego 10 7 188,13 zł
52 Piastowska 14 17 538,33 zł
53 Piastowska 20 2 947,00 zł
54 Piastowska 22 3 044,92 zł
55 Wincentego Witosa 3 9 495,79 zł
56 Wincentego Witosa 5 14 438,65 zł
57 Paderewskiego 8 4 220,26 zł
58 Paderewskiego 10 3 897,28 zł
59 Piłsudskiego 1 7 753,98 zł
60 Paderewskiego 6 1 614,56 zł
61 Wincentego Witosa 1 3 853,52 zł
62 Wincentego Witosa 1a 4 121,97 zł
63 Wincentego Witosa 1b 2 536,51 zł
64 Jana Pawła II 38  1 238,60 zł 

Zarząd SML-W w Sierpcu

Opubllikowano 23 listopada 2016

       
        Miło nam poinformować, że Pan Stanisław Karolak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sierpcu zarekomendował obiekt realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Sierpcu : Rozbudowa budynku handlowo-usługowego, ul. Jana Pawła II 38, 09-200 Sierpc jako najciekawszą modernizację ukończoną w 2016 roku. Obiekt uzyskał prawo udziału w Finale Konkursu „Modernizacja Roku 2016” i znajdzie się na stronie internetowej www.modernizacjaroku.org.pl na 71 miejscu na LIŚCIE OBIEKTÓW W I ETAPIE „Polska się Modernizuje 2016” (wg kolejności zgłoszeń).
Opubllikowano   26 październik 2016

                        
    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sierpcu Liderem Spółdzielczości 2016

26 września 2016r. w gościnnych wnętrzach zamku w Gniewie już po raz trzeci odbyła się gala wręczenia nagród Liderom Spółdzielczości Mieszkaniowej - czyli spółdzielniom, które w sposób szczególny dbają o swoje zasoby mieszkaniowe i ich mieszkańców.

Organizatorem konkursu była redakcja miesięcznika „Administrator”. Dokonując oceny spółdzielni, Kapituła Konkursu brała pod uwagę zarówno wyniki z działalności gospodarczej, działalności inwestycyjnej oraz kulturalno - wychowawczej. Zgłoszone do konkursu spółdzielnie zostały podzielone na trzy grupy. W zależności od wielkości zasobów mieszkaniowych, tj. małe, średnie i duże. Wyróżnienia otrzymało 36 spółdzielni z całego kraju, z dużych, jak i niewielkich miast, że wszystkich regionów. Sierpecka Spółdzielnia znalazła się na pierwszym miejscu wśród sześciu nagrodzonych spółdzielni W kategorii „Spółdzielnie średnie z przychodem z inwestycji”. Nagrodę W postaci statuetki i dyplomu odebrała delegacja W składzie: Józef Kosowski-Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiesław Tomkalski - Sekretarz Rady Nadzorczej oraz Ewa Witkowska - Główna księgowa Spółdzielni. Gala była również okazją do nawiązania i podtrzymania wcześniej zawartych kontaktów z przedstawicielami innych spółdzielni oraz producentami rożnych urządzeń dla spółdzielni.
Spółdzielnia Mieszkaniowa z Sierpcu po raz drugi uczestniczyła. w tym konkursie, a więc po raz drugi poddała się ocenie zewnętrznej prowadzonej działalności. Nagroda jest wyrazem uznania za osiągnięte wyniki, za dobrą i rzetelną pracę wielu ludzi: pracowników i działaczy spółdzielczych, a także wielu mieszkańców. W tym trudnym dla spółdzielczości mieszkaniowej okresie, otrzymana nagroda daje satysfakcję i jest zachętą do dalszej dobrej pracy na rzecz spółdzielczości.
   
Z tej okazji Zarząd Spółdzielni dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasze osiągnięcia zostały dostrzeżone i docenione na forum krajowym.


Opubllikowano   12 październik 2016

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

I CIEPŁEJ WODY

    W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informujemy, że z dniem 1.11.2016r. Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. podwyższa cenę opłat za dostawę energii cieplnej.

Mimo tej podwyżki oraz poprzedniej, która nastąpiła w zeszłym roku postanowiliśmy nie dokonywać żadnej zmiany wysokości pobieranych zaliczek na centralne ogrzewanie i dostawę ciepłej wody. Stało się to możliwe dzięki trwających od szeregu lat prac termomodernizacyjnych polegających na dociepleniu ścian, stropodachów i wymianie okien, czego efektem są znaczne oszczędności w zapotrzebowaniu na ciepło.

Zwracamy jednak uwagę, że w zależności od warunków pogodowych i długotrwałości tegorocznej zimy może to wpłynąć na obniżenie wysokości zwrotów przy rozliczeniu sezonu grzewczego.

Poniżej przedstawiamy dwa graficzne wykresy z których pierwszy (1) przedstawia stopniowo zmniejszające się zużycie energii cieplnej w zasobach naszej Spółdzielni co miało miejsce mimo budowanych kolejnych bloków mieszkalnych, zaś drugi (2) wykres obrazuje stopniowy wzrost ceny energii cieplnej.

(1)

(2)

Zarząd SML-W w Sierpcu

Opubllikowano  29 sierpień 2016

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu publikuje pismo Urzędu Miejskiego w Sierpcu z dnia 11.07.2016r wprowadzające zmianę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc. 
Zarząd SML-W w Sierpcu

Dopisano 28 kwiecień 2016

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu publikuje pismo MPGK „EMPEGEK” sp. z o.o. w Sierpcu z dnia 07.04.2016r wprowadzające zmianę opłat za dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków  obowiązujące od dnia 01.05.2016r.Zarząd SML-W w Sierpcu

Dopisano 25 czerwca 2014

Nagroda dla Spółdzielni w Sierpcu

    Mamy przyjemność poinformować, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu, została laureatem Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2013.

Dopisano 25 listopada 2014

Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania. Poradnik użytkownika.

        Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki

Jednym z rozwiązań pozwalających na podniesienie efektywności końcowego wykorzystania energii jest zastosowanie w budynkach wielolokalowych indywidualnych systemów rozliczania kosztów zakupu ciepła. Opracowanie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii pt. „Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania” zawiera podstawowe informacje o podziale kosztów ciepła dostarczonego do budynku. W publikacji przedstawione zostały opisy zasad działania podzielników kosztów ogrzewania oraz wykorzystujących je systemów rozliczeń. Prezentowane wiadomości mogą być pomocne w wyjaśnieniu wątpliwości towarzyszących rozliczaniu kosztów ogrzewania oraz stanowić przykład do wykorzystania przez podmioty odpowiedzialne za rozliczenia.
Copyright © Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Jak racjonalnie gospodarować ciepłem i wodą - poradnik

Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 275 92 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl