Opublikowano 12 styczeń 2018

        Urząd Miejski w Sierpcu poinformował naszą Spółdzielnię, iż wyznaczył terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych w roku 2018r. oraz na trzy miesiące 2019 :


  • 30 kwietnia 2018r
  • 30 maja 2018r. 
  • 30 czerwca 2018r.
  • 14 lipca 2018r
  • 14 sierpnia 2018r
  • 15 września 2018r
  • 31 października 2018r. 
  • 1 grudnia 2018r.
  • 24 grudnia 2018r.
  • 1 luty 2019r.
  • 30 marca 2019r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Administracja SML-W w Sierpcu


Opubllikowano 23 listopada 2016

       
        Miło nam poinformować, że Pan Stanisław Karolak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sierpcu zarekomendował obiekt realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Sierpcu : Rozbudowa budynku handlowo-usługowego, ul. Jana Pawła II 38, 09-200 Sierpc jako najciekawszą modernizację ukończoną w 2016 roku. Obiekt uzyskał prawo udziału w Finale Konkursu „Modernizacja Roku 2016” i znajdzie się na stronie internetowej www.modernizacjaroku.org.pl na 71 miejscu na LIŚCIE OBIEKTÓW W I ETAPIE „Polska się Modernizuje 2016” (wg kolejności zgłoszeń).
Opubllikowano 14 listopada 2017

 Najładniejszy balkon i ogródek 2017

    W dniu 8 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu  odbyło się uroczyste podsumowanie XXII Edycji Konkursu na  „Najładniejszy balkon i ogródek”, pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpc  który, trwał od 15 czerwca do 15 września 2017 roku.

Komisja Konkursowa wspólnie z Zarządem Spółdzielni, postanowiła nagrodzić 52 osoby, dzięki którym nasze Spółdzielcze osiedla, a tym samym i miasto, wygląda coraz piękniej. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej dla wszystkich 52 osób przyznał talony towarowe o wartości 80 złotych do zrealizowania w sklepie ogrodniczym.


Zgodnie z wieloletnią tradycją, Burmistrz naszego Miasta Pan Jarosław Perzyński ufundował dla wszystkich osób upominki. Fundatorem nagród był także Sierpecki Bank Spółdzielczy.   
   
Pan Przemysław Burzyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni, przyznał 4 nagrody, Pan Mariusz Brodziński właściciel firmy świadczącej dla Spółdzielni usługi porządkowe, przyznał nagrody rzeczowe dla 10 osób.

Spotkanie umilał zespół „Weseli Seniorzy”. Komisja i Zarząd Spółdzielni dziękują w/w mieszkańcom za pracę włożoną w pielęgnację roślin, które stały się ozdobą naszych osiedli.

Opubllikowano   26 październik 2016

                        
    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sierpcu Liderem Spółdzielczości 2016

26 września 2016r. w gościnnych wnętrzach zamku w Gniewie już po raz trzeci odbyła się gala wręczenia nagród Liderom Spółdzielczości Mieszkaniowej - czyli spółdzielniom, które w sposób szczególny dbają o swoje zasoby mieszkaniowe i ich mieszkańców.

Organizatorem konkursu była redakcja miesięcznika „Administrator”. Dokonując oceny spółdzielni, Kapituła Konkursu brała pod uwagę zarówno wyniki z działalności gospodarczej, działalności inwestycyjnej oraz kulturalno - wychowawczej. Zgłoszone do konkursu spółdzielnie zostały podzielone na trzy grupy. W zależności od wielkości zasobów mieszkaniowych, tj. małe, średnie i duże. Wyróżnienia otrzymało 36 spółdzielni z całego kraju, z dużych, jak i niewielkich miast, że wszystkich regionów. Sierpecka Spółdzielnia znalazła się na pierwszym miejscu wśród sześciu nagrodzonych spółdzielni W kategorii „Spółdzielnie średnie z przychodem z inwestycji”. Nagrodę W postaci statuetki i dyplomu odebrała delegacja W składzie: Józef Kosowski-Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiesław Tomkalski - Sekretarz Rady Nadzorczej oraz Ewa Witkowska - Główna księgowa Spółdzielni. Gala była również okazją do nawiązania i podtrzymania wcześniej zawartych kontaktów z przedstawicielami innych spółdzielni oraz producentami rożnych urządzeń dla spółdzielni.
Spółdzielnia Mieszkaniowa z Sierpcu po raz drugi uczestniczyła. w tym konkursie, a więc po raz drugi poddała się ocenie zewnętrznej prowadzonej działalności. Nagroda jest wyrazem uznania za osiągnięte wyniki, za dobrą i rzetelną pracę wielu ludzi: pracowników i działaczy spółdzielczych, a także wielu mieszkańców. W tym trudnym dla spółdzielczości mieszkaniowej okresie, otrzymana nagroda daje satysfakcję i jest zachętą do dalszej dobrej pracy na rzecz spółdzielczości.
   
Z tej okazji Zarząd Spółdzielni dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasze osiągnięcia zostały dostrzeżone i docenione na forum krajowym.


Opubllikowano   12 październik 2016

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

I CIEPŁEJ WODY

    W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informujemy, że z dniem 1.11.2016r. Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. podwyższa cenę opłat za dostawę energii cieplnej.

Mimo tej podwyżki oraz poprzedniej, która nastąpiła w zeszłym roku postanowiliśmy nie dokonywać żadnej zmiany wysokości pobieranych zaliczek na centralne ogrzewanie i dostawę ciepłej wody. Stało się to możliwe dzięki trwających od szeregu lat prac termomodernizacyjnych polegających na dociepleniu ścian, stropodachów i wymianie okien, czego efektem są znaczne oszczędności w zapotrzebowaniu na ciepło.

Zwracamy jednak uwagę, że w zależności od warunków pogodowych i długotrwałości tegorocznej zimy może to wpłynąć na obniżenie wysokości zwrotów przy rozliczeniu sezonu grzewczego.

Poniżej przedstawiamy dwa graficzne wykresy z których pierwszy (1) przedstawia stopniowo zmniejszające się zużycie energii cieplnej w zasobach naszej Spółdzielni co miało miejsce mimo budowanych kolejnych bloków mieszkalnych, zaś drugi (2) wykres obrazuje stopniowy wzrost ceny energii cieplnej.

(1)


(2)


Zarząd SML-W w Sierpcu

Opubllikowano  29 sierpień 2016

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu publikuje pismo Urzędu Miejskiego w Sierpcu z dnia 11.07.2016r wprowadzające zmianę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc. 
Zarząd SML-W w Sierpcu

Dopisano 28 kwiecień 2016

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu publikuje pismo MPGK „EMPEGEK” sp. z o.o. w Sierpcu z dnia 07.04.2016r wprowadzające zmianę opłat za dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków  obowiązujące od dnia 01.05.2016r.Zarząd SML-W w Sierpcu

Dopisano 25 czerwca 2014

Nagroda dla Spółdzielni w Sierpcu

    Mamy przyjemność poinformować, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu, została laureatem Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2013.

Dopisano 25 listopada 2014

Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania. Poradnik użytkownika.

        Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki

Jednym z rozwiązań pozwalających na podniesienie efektywności końcowego wykorzystania energii jest zastosowanie w budynkach wielolokalowych indywidualnych systemów rozliczania kosztów zakupu ciepła. Opracowanie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii pt. „Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania” zawiera podstawowe informacje o podziale kosztów ciepła dostarczonego do budynku. W publikacji przedstawione zostały opisy zasad działania podzielników kosztów ogrzewania oraz wykorzystujących je systemów rozliczeń. Prezentowane wiadomości mogą być pomocne w wyjaśnieniu wątpliwości towarzyszących rozliczaniu kosztów ogrzewania oraz stanowić przykład do wykorzystania przez podmioty odpowiedzialne za rozliczenia.
Copyright © Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Jak racjonalnie gospodarować ciepłem i wodą - poradnik

Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 275 92 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl