Zarząd Spółdzielni

Józef Chmielewski

-

Prezes Zarządu

Bogusław Rynkowski

-

Zastępca Prezesa Zarządu

Witkowska Ewa

-

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Przemysław Burzyński
Zastępca Przewodniczącego - Józef Kossowski
Sekretarz - Wiesław Tomkalski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Wojciech Kęsicki
Członek - Józef Kossowski
Członek - Wojciech Pulkowski
Członek - Zbigniew Maciejewski
Członek - Sławomir Malanowski

Komisja Inwestycyjna

Przewodniczący - Bogdan Żmijewski
Członek - Bożena Zasadowska
Członek - Antoni Augustowski 
Członek - Janusz Wielimborek

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Przewodniczący - Lech Strześniewski
Członek - Maria Kapuścińska
Członek - Hanna Nagórek
Członek - Andrzej Marcinkowski
Członek - Wieslaw Tomkalski
Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 275 92 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl