Lokatorsko - Własnościowa w Sierpcu  
ul. Piastowska 28 , 09-200 Sierpc
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - Własnościowa w Sierpcu  
ul. Piastowska 28 , 09-200 Sierpc

głasza przetargi nieograniczone na  

I. Docieplenie budynku przy ul. Narutowicza 3.
II. Docieplenie budynku przy ul. Sucharskiego 8.
III. Docieplenie budynku przy ul. Jana Pawła II 25.
IV. Docieplenie budynku przy ul. Jana Pawła II 30.
V. Docieplenie budynku przy ul. Jana Pawła II 40.
VI. Docieplenie budynku przy ul. Paderewskiego 8.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest  do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 6. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto za 1 szt.

Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2015r. do godz. 1400.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości po 5 000,00 zł. za jeden budynek .
Dopiero zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie papierowej na konkretny budynek upoważnia oferenta do przystąpienia do przetargu.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu, ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto :
Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi  25.03.2015r. od godz. 1600 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej  w Sierpcu ul. Piastowska 28

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.

                                 Zarząd Spółdzielni

 przetargi nieograniczone na  

I. Docieplenie budynku przy ul. Narutowicza 3.
II. Docieplenie budynku przy ul. Sucharskiego 8.
III. Docieplenie budynku przy ul. Jana Pawła II 25.
IV. Docieplenie budynku przy ul. Jana Pawła II 30.
V. Docieplenie budynku przy ul. Jana Pawła II 40.
VI. Docieplenie budynku przy ul. Paderewskiego 8.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest  do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 6. Cena specyfikacji 50,00 zł brutto za 1 szt.

Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2015r. do godz. 1400.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości po 5 000,00 zł. za jeden budynek .
Dopiero zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie papierowej na konkretny budynek upoważnia oferenta do przystąpienia do przetargu.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu, ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto :
Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi  25.03.2015r. od godz. 1600 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej  w Sierpcu ul. Piastowska 28

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.

   

Przydatne numery telefonów

Urząd Miasta Sierpc :24 275 86 86
Pogotowie energetyczne :991, 024 365-10-10
Pogotowie gazowe :992,024 262-24-38
Komenda Powiatowa Policji :24 275 92 00
Straż Miejska :24 275 20 66

Kontakt

Adres: Piastowska 28, 09-200 Sierpc
Sekretariat: 24 275-28-12
FAX: 24 275-37-37
E-mail: smlw.sierpc@wp.pl